Для того, щоб українські рекрутингові компанії/кадрові агенції могли законно здійснювати посередницькі послуги з працевлаштування громадян за кордоном України, їм необхідно отримати ліцензію на посередництво з працевлаштування за кордоном. Крім того, така ліцензія підвищує рівень довіри клієнтів до компаній з працевлаштування, що позитивно впливає на зростання конкурентоспроможності на ринку таких послуг.

Отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном, як і отримання будь-якої іншої ліцензії, це дуже трудомісткий процес, який потребує спеціальних знань та, головне, практики.

Отже, розпочнемо з органу ліцензування. Ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном видає Міністерство соціальної політики. Термін дії ліцензії відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» не обмежений. Отримати ліцензію можуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Дія ліцензії поширюється на всю територію України.

Подання документів до Мінсоцполітики – це вже завершальний крок у процесі отримання ліцензії. Йому передує скрупульозна підготовка всіх документів та виконання всіх організаційних вимог, передбачених Ліцензійними умовами.

Основними умовами для претендента на отримання ліцензії є:

 1. наявність зареєстрованого у порядку, передбаченому законодавством, суб’єкта підприємницької діяльності (ФОП, ТОВ, ТДВ, ПП);
 2. наявність реєстрації/постановки на облік в органах ДФС;
 3. наявність іноземного партнера, за допомогою якого відбуватиметься працевлаштування в іншій країні;
 4. наявність відкритого банківського рахунку;
 5. наявність у власності або в оренді/субаренді приміщення нежитлового фонду, де надаватимуться послуги з працевлаштування;
 6. інші вимоги, передбачені Ліцензійними умовами.

Першим кроком підготовки є підписання необхідних для подальшої роботи документів з іноземним партнером. Це:

– договір про співпрацю;

– Проект трудового договору;

– Довідка про відсутність колективного договору.

Також, від іноземного компаньйона необхідно отримати завірені належним чином (апостиль, переклад та нотаріальне засвідчення) документ, який підтверджує реєстрацію іноземного суб’єкта господарювання та копія документа, що визначає його види діяльності (для підтвердження того, що він має право працевлаштовувати іноземних громадян).

Пакет документів, який слід підготувати, крім документів від іноземного партнера:

 1. заява, встановленого зразка;
 2. відомості про місце провадження діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
 3. інформація про відсутність контролю з боку країн, які чинять збройну агресію проти України;
 4. довіреність, що підтверджує повноваження особи, яка подає документи;
 5. копія паспорта керівника юридичної особи, яка претендує на отримання ліцензії/ копія паспорта фізичної особи;
 6. опис.

Ці документи повинні відповідати чинним Ліцензійним умовам та бути правильно заповненими.

Подання Заяви та інших документів здійснюється через канцелярію Мінсоцполітики, тому потрібно бути готовими до того, що жодних підказок та консультацій щодо правильності заповнення документів не буде. Канцелярія лише приймає документи, а розглядає їхній інший відділ.

Законом визначено строк на отримання цієї ліцензії – 10 робочих днів. Але це термін від моменту подання всього пакета необхідних документів до винесення наказу про видачу ліцензії.

Протягом 3 робочих днів з моменту отримання Заяви органом ліцензування він визначає наявність або відсутність причин для залишення Заяви без розгляду та приймає відповідне рішення.

Причинами для ¦залишення Заяви без розгляду можуть бути: документи подані не повному обсязі; Заява або як мінімум один з інших поданих документів підписаний особою, яка не має для цього повноважень, Заява або як мінімум один з інших поданих документів оформлений з порушенням вимог Закону про ліцензування, що не відповідає передбаченій формі або не містить даних, що вносяться до документів обов’язково; Заява подана з порушенням передбачених строків; відсутність у ЄДР даних про суб’єкта підприємницької діяльності або наявність даних про припинення його діяльності.

Також може бути відмовлено в отриманні ліцензії через: невідповідність претендента на отримання ліцензії ліцензійним умовам; виявлення недостовірності даних у поданих документах.

Ст. 5 Закону про ліцензування, передбачено порядок опротестування рішення органу ліцензування.

За ліцензію передбачено обов’язковий одноразовий платіж у розмірі одного прожиткового мінімуму працездатних громадян, виходячи із розміру прожиткового мінімуму на день прийняття рішення органом ліцензування про видачу ліцензії.

І щее, отримання ліцензії на посередницькі послуги з працевлаштування громадян за кордоном – це не означає отримання Ліцензії як документа на бланку. За фактом претендент отримує Наказ Мінсоцполітики про видачу ліцензії, опублікований на сайті Мінсоцполітики. А якщо ліцензіат бажає отримати цей Наказ за підписом відповідальної особи та печаткою Міністерства – йому потрібно звернутися додатково письмово з проханням про видачу Наказу на паперовому носії, з підписом та печаткою.

Для підготовки статті, використані діючі НПА і власний досвід. Оскільки я маю великий практичний досвід у цій сфері, з задоволенням допоможе Вам в цьому нелегкому процесі. Своєчасність і 100% результат гарантую.