Ліцензія на посередництво в працевлаштуванні за кордоном

На сьогоднішній день робота за кордоном є досить популярною і багато українців виїжджає працювати на кордон.

Щоб працевлаштовувати українців в інших країнах, необхідно отримати ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Отримання такої ліцензії регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності за посередництвом у працевлаштуванні за кордоном». Така ліцензія видається на необмежений термін ухвалою комісії. Комісія ухвалює рішення на видачу ліцензії протягом 10 робочих днів після подання документів.

Необхідні документи для отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном:

 • Заява про набуття ліцензії встановленої форми;
 • Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження;
 • Копія ліцензії на працевлаштування громадян іншої країни, виданої уповноваженим на це органом держави працевлаштування роботодавцю (якщо такий документ передбачено законодавством у цій країні);
 • Копія (витяг) документа іноземного суб’єкта господарської діяльності, що визначає вид його господарської діяльності (якщо не видається ліцензія);
 • Копія ліцензії (дозволу) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян інших країн, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику (якщо документ цього характеру передбачений законодавством цієї країни);
 • Інформація, засвідчена іноземним роботодавцем, про список суден, якими він користується, володіє, та екіпажів, якими він керує (якщо працевлаштування проводитиметься на судна); Копія колективного договору між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією (якщо договору немає, то копію довідки, що він не укладався);
 • Копія зовнішньоекономічного договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (невід’ємним додатком до якого є засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору, що укладається українською мовою, який має містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, та інформацію про умови праці);
 • Засвідчена іноземним суб’єктом господарювання копія документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та посередником, у разі укладання з таким суб’єктом зовнішньоекономічного договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
 • Копія паспорта керівника одержувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС про повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які повідомили про це відповідного територіального органу ДФС) ;
 • Інформація про відсутність контролю за діяльністю одержувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту та застосування військової сили проти України (інформація подається у довільній формі за підписом одержувача ліцензії);
 • Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном (у двох примірниках).

Вартість наших послуг у сфері одержання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном – 6000 грн.

У вартість НЕ входять послуги нотаріуса та сплата держ. мита.

Термін виконання наших послуг у даній сфері становить 15 робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів. Докладніше за термінами:

 • 4 робочі дні на консультацію та підготовку необхідних документів
 • 10 робочих днів – подання документів до органу ліцензування та очікування рішення комісії про видачу ліцензії –
 • 1 робочий день – сплата держ. мита.

До наших послуг входить:

 • Консультації.
 • Підготовка пакета документів.
 • Супровід за нотаріальних процедур.
 • Подання документів до органів ліцензування.
 • Отримання всіх документів за підсумками реєстрації.

До вашого відома! Законодавством встановлено вимоги до отримувача ліцензії на працевлаштування за кордоном. Перш ніж подавати документи органу ліцензування для отримання ліцензії, одержувач цієї ліцензії повинен переконатися, чи він відповідає вимогам, затвердженим законодавством.

Організаційні вимоги:

 • Діяльність повинна проводитись у нежитловому приміщенні.
 • Біля входу має бути розміщена інформація про найменування ліцензіата та режим роботи.
 • У приміщенні має бути розміщена інформація: про повне найменування установи, її адресу знаходження, номери телефонів, прізвища, імена та по батькові керівників; копія витягу з ЄДР; перелік країн, у яких можливе працевлаштування; інформація про рішення органу ліцензування про видачу ліцензії, якщо вона є;
 • умови проживання, обов’язки, вид проф. діяльності, умови роботи, характер майбутньої роботи та інша інформація щодо майбутнього працевлаштування; номер телефону органу ліцензування; законодавчі акти, якими регулюється діяльність у сфері працевлаштування за кордоном; книга скарг та пропозицій; місце проведення даної діяльності має бути обладнане всією необхідною організаційною технікою та засобами зв’язку.

Випадки, у яких необхідно вносити зміни до ліцензії

При виникненні одного з наведених нижче випадків ліцензіату необхідно в 30-денний термін звернутися до органу ліцензування та подати повідомлення про зміну відомостей:

 • Зміна найменування юридичної особи, реорганізація або виділення юридичної особи,
 • зміна імені та/або прізвища та/або по батькові фізичної особи – підприємця
 • Зміна директора чи заступника директора підприємства
 • Змінити адресу офісу
 • Зміна або додавання нового контрагента
 • Зміна інформації, вказаної у відомостях
 • Зміна переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Анульована ліцензія може бути у таких випадках:

 • Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії.
 • Набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 • Ліквідація юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
 • Надання копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця (у разі відсутності правонаступника) акт про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
 • Несплата за видачу ліцензії.

Також ліцензіат зобов’язаний:

 • Зберігати всі документи, пов’язані з цією діяльністю
 • Мати власний веб-сайт
 • Проводити діяльність за посередництвом працевлаштування за кордон тільки в рамках договору
 • Укладати договори з клієнтами щодо надання послуг.

Зверніть увагу — до укладення такого договору необхідно надавати інформацію про майбутню роботу; своєчасно подавати потрібні відомості до відповідних органів;  забезпечувати конфіденційність інформації та даних.

До відома! На сьогоднішній день ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном видається в електронній формі. Підтвердженням видачі ліцензії суб’єкту ліцензування є опубліковане рішення органом ліцензування на офіційному сайті про видачу ліцензії!

 

Карта
Контакти