Цивільне право

Цивільне право покликане регулювати майнові відносини громадян, і навіть пов’язані із нею особисті не майнові відносини. Будь-які фізичні та юридичні особи щодня вступають у правовідносини, що регулюються цивільним правом. Тому суперечки, пов’язані з порушенням чи невизнанням інтересів у цій галузі права, дуже поширені. Майнові відносини є суспільними відносинами виробничого, економічного характеру. Ці відносини пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном, а також переходом майна від однієї особи до іншої. Відносини щодо дій, які пов’язані з передачею речей та інших матеріальних чи нематеріальних благ, є відносини немайнові. До особистих немайнових входять дві групи відносин: 1) особисті відносини, пов’язані з майновими (наприклад, авторські, патентні та інші види відносин інтелектуальної власності); 2) особисті відносини, які пов’язані з майновими (зокрема, декларація про життя, честь, таємницю кореспонденції тощо.). А також спадщина, поділ майна, відшкодування матеріальних і моральних збитків, стягнення боргів тощо. – Далеко неповний перелік проблем, що вирішуються в рамках цивільного процесу. Громадянин, який зіштовхнувся зі спірною ситуацією в галузі цивільних правовідносин, на жаль, не завжди може ухвалити правильне рішення для захисту своїх інтересів. Досвідчений адвокат зможе не лише оцінити перспективи вашої суперечки з погляду закону, а й керуючись практичним досвідом, здатний зробити максимально можливе для захисту ваших інтересів. не пов’язані з майновими (зокрема право на життя, честь, таємницю кореспонденції тощо). А також спадщина, поділ майна, відшкодування матеріальних і моральних збитків, стягнення боргів тощо. – Далеко неповний перелік проблем, що вирішуються в рамках цивільного процесу. Громадянин, який зіштовхнувся зі спірною ситуацією в галузі цивільних правовідносин, на жаль, не завжди може ухвалити правильне рішення для захисту своїх інтересів. Досвідчений адвокат зможе не лише оцінити перспективи вашої суперечки з погляду закону, а й керуючись практичним досвідом, здатний зробити максимально можливе для захисту ваших інтересів. не пов’язані з майновими (зокрема право на життя, честь, таємницю кореспонденції тощо). А також спадщина, поділ майна, відшкодування матеріальних і моральних збитків, стягнення боргів тощо. – Далеко неповний перелік проблем, що вирішуються в рамках цивільного процесу. Громадянин, який зіткнувся зі спірною ситуацією у сфері цивільних правовідносин, на жаль, не завжди може ухвалити правильне рішення для захисту своїх інтересів. Досвідчений адвокат зможе не лише оцінити перспективи вашої суперечки з погляду закону, а й керуючись практичним досвідом, здатний зробити максимально можливе для захисту ваших інтересів. – Далеко неповний перелік проблем, що вирішуються в рамках цивільного процесу. Громадянин, який зіткнувся зі спірною ситуацією у сфері цивільних правовідносин, на жаль, не завжди може ухвалити правильне рішення для захисту своїх інтересів. Досвідчений адвокат зможе не лише оцінити перспективи вашої суперечки з погляду закону, а й керуючись практичним досвідом, здатний зробити максимально можливе для захисту ваших інтересів. – Далеко неповний перелік проблем, що вирішуються в рамках цивільного процесу. Громадянин, який зіткнувся зі спірною ситуацією у сфері цивільних правовідносин, на жаль, не завжди може ухвалити правильне рішення для захисту своїх інтересів. Досвідчений адвокат зможе не лише оцінити перспективи вашої суперечки з погляду закону, а й керуючись практичним досвідом, здатний зробити максимально можливе для захисту ваших інтересів.

Карта
Контакти