Господарське право

Господарське право – це сукупність правових норм, що регулюють господарську (підприємницьку) діяльність. Предметом господарського права є суспільні відносини у сфері підприємницької діяльності, а також тісно пов’язані з ними некомерційні відносини, включаючи відносини щодо державного регулювання економіки. Ці відносини поділяються на дві групи: підприємницькі відносини (горизонтальні відносини, тобто відносини підприємець – підприємець) та некомерційні відносини (вертикальні відносини, тобто відносини підприємець – орган управління), утворюючи у своїй сукупності господарсько-правові відносини, єдиний господарсько-правовий оборот. Однією з основних функцій господарського права є захист законних інтересів і прав підприємців. Обов’язки учасників господарських відносин мають виконуватися належним чином, а права реалізовуватися, як і передбачає укладені між ними договори та чинне законодавство. Найбільш поширеними конфліктами, що виникають у ході господарської діяльності, є суперечки щодо проведення розрахунків за товари та послуги, укладання, розірвання або зміна господарських договорів, визнання їх недійсними, відшкодування збитків, моральної та матеріальної шкоди, визнання прав власності. Врегулювання таких суперечок здійснюється як у судовому, так і досудовому порядку. Розгляд господарських спорів шляхом звернення до господарського суду – процедура, яка займає багато часу, зусиль і фінансів. Тому, враховуючи ці фактори, згідно з існуючим процесуальним законодавством, сторони конфлікту, мають можливість у досудовому порядку врегулювати можливі порушення своїх прав та законних інтересів. Така можливість визначена Господарським процесуальним кодексом України і є інструментом економії матеріальних ресурсів сторонами господарської суперечки. Хочу зауважити, що не на всі господарські суперечки поширюється можливість досудового врегулювання і деякі з них вирішуються лише у суді (наприклад, визнання недійсним договору). У зв’язку з усім вищевикладеним, важливу роль у вирішенні суперечок та конфліктів у сфері господарської діяльності грає юридична допомога висококваліфікованого та досвідченого адвоката. Своєчасне звернення до такого фахівця, допоможе Вам у багатьох випадках мирно вирішити конфлікт, зберігши Ваш час і гроші.

Карта
Контакти