Захист авторських прав

Захист авторських прав (АП) – це передбачені законом заходи щодо їх визнання, припинення їх порушень, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Авторськими є сукупність прав, що належать автору або його правонаступникам у зв’язку зі створенням та використанням твору. Щоб не виникало проблем надалі – авторські права потрібно реєструвати. До законодавства, яке регулює захист авторських, відносять:

 • Конституція України
 • Цивільний кодекс
 • Кримінальний кодекс< /li>
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • Закон України “Про авторське право та суміжні права”

Реєстрація авторських прав< /strong> Реєстрація Авторських прав проводиться Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. Для реєстрації АП до Мінекономрозвитку подається належним чином складений комплект документів. До цього комплекту входять:

 • Заявка на реєстрацію Авторських прав.
 • Квитанція про сплату держ. мита.
 • Примірник твору у матеріальній формі.
 • Відомості про автора або авторів твору.

Види порушень, які є підставами для захисту АП:

 • Дії, що порушують особисті немайнові права об’єктів авторського права.
 • Піратство: опублікування, відтворення, ввезення/вивезення на митну територію України, — це діяльність уповноважених державних органів щодо захисту порушених чи оспорюваних суб’єктивних авторських прав. За загальним правилом захист авторських прав здійснюється у судовому порядку. Не юрисдикційна форма – дії юридичних та фізичних осіб щодо захисту своїх авторських прав, які здійснюються без звернень до державних чи інших компетентних органів. При цьому маються на увазі лише законні засоби захисту. Способи захисту АП:
  • Визнання авторства та відновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право.
  • Звернення до суду з позовом про відновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право, або створюють загрозу для їх порушення.
  • Закон встановлює термін дії майнових прав автора протягом життя та 70 років після його смерті (його спадкоємці отримують винагороду за використання твору після смерті автора). Немайнові права автора охороняються безстроково. Суб’єкти авторського та суміжних прав вправі захищати свої інтереси в судовому порядку не тільки тоді, коли їхні права вже порушені, а й у разі реальної загрози їх порушення в майбутньому.
Карта
Контакти