Зміна розміру статутного капіталу

Статутний капітал – це сума коштів (активів, майна), спочатку вкладених власниками для забезпечення діяльності організації. Він закріплений за підприємством на праві власності чи повного господарського відання. За рахунок статутного капіталу підприємство формує власні активи. Розмір статутного капіталу підприємства значною мірою визначає масштаби його діяльності. Законодавча база, якою регулюється зміна статутного капіталу:

 • Господарський кодекс України
 • Цивільний кодекс України
 • Закони України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб осіб та фізичних осіб – підприємців»; «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю».

Нюанси процедури зміни статутного капіталу Фірма може змінювати розмір статутного капіталу в процесі ведення своєї діяльності. Відповідно, законодавством передбачається збільшення чи зменшення статутного капіталу. Для зміни статутного капіталу необхідно:

 1. Провести загальні збори учасників (засновників).
 2. Прийняти відповідне рішення щодо збільшення/зменшення статутного капіталу.
 3. Зареєструвати зміни у відділі державної реєстрації.

Процедура реєстрації зміни розміру статутного капіталу:

 1. Підготовка та формування пакету документів, необхідних для державної реєстрації.
 2. >

 3. Подання документів державному реєстратору.
 4. Проведення самої процедури реєстрації.
 5. Отримання Випису з ЄДР.
 6. Повідомлення органу Державної фіскальної служби про зміни.
 7. Кожен етап процедури має безліч нюансів, спеціальних юридичних знань та навичок. Незалежно від причин зміни розміру статутного капіталу, необхідно оформити відповідні документи та пройти процедуру реєстрації змін. Необхідні документи для реєстрації змін до статутного капіталу:

  • Протокол загальних зборів засновників (на яких було прийнято відповідне рішення) або його нотаріально завірена копія.
  • Заява про реєстрацію змін до ЄДР.
  • Довіреність (якщо подається представником).

  Збільшення статутного капіталу Збільшення статутного капіталу здійснюється лише після внесення вкладів усіма учасниками у повному розмірі. Якщо Ваша фірма має організаційно-правову форму – ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю), то внесок має бути здійснений протягом 6 місяців з дня реєстрації ТОВ. Також цей термін може бути змінений та прописаний у статуті. У разі невнесення платежу у зазначений термін – учаснику надсилається повідомлення. У ньому надається додатковий термін для внесення внеску. Такий термін має бути не більше 30 днів. Рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до ЄДР. Зменшення статутного капіталу< /strong> Рішення про зменшення статутного капіталу має бути прийнятим на загальних зборах. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган зобов’язаний протягом 10 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про таке рішення. Ст. 144 Цивільного кодексу України, встановлює, що рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштою всім кредиторам товариства не пізніше ніж за 3-денний термін від дня його прийняття. Кредитори протягом 30 днів після отримання такого повідомлення можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів таких заходів, як: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення; дострокове припинення чи виконання зобов’язань перед кредитором; укладання іншого договору з кредитором. У разі невиконання суспільством вищезгаданих вимог кредиторів у зазначений термін, кредитори мають право вимагати у судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань товариства. Якщо кредитор не звернувся до ТОВ з письмовою вимогою у передбачений термін, то вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним. Для реєстрації змін у статутному капіталі компанії необхідно звернутися до реєстраційної служби з комплектом документів. Стаття 144 Цивільного кодексу України вказує на те, що скорочення статутного капіталу ТОВ можливе лише після повідомлення всіх його кредиторів. У такому разі кредитори можуть вимагати дострокового припинення або виконання зобов’язань та відшкодування збитків.

Карта
Контакти