Зміна бенефіціару

У сфері бізнесу бувають різні ситуації. У багатьох випадках для компанії потрібна зміна бенефіціара. Причини для такої дії можуть бути різними. Бенефіціар — це фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіє юридичною особою або має здатність здійснювати безпосередній контроль за її діями. При цьому під “володінням юридичною особою” мається на увазі володіння у юр. особі більше, ніж 25% статутного капіталу. Тобто бенефіціар – це кінцевий вигодонабувач. Бенефіціаром юридичної особи виступає або один, або кілька фактичних власників організації, які мають право чинити прямий чи опосередкований вплив на організацію. Голос бенефіціара юридичної особи є домінуючим у вирішенні низки ключових питань діяльності організації. До таких ключових питань належать: розподіл прибутку, участь у інвестиційних проектах. З метою вирішення таких питань бенефіціар має право брати участь у загальних зборах компанії. До прав бенефіціара відносять: – Розпорядження власної часткою у статутному капіталі. – Контроль за дотриманням та виконанням обов’язків керівництвом організації. – Участь у зборах, що проводяться керівництвом компанії, та прийняття рішень відповідно до власної частки у ній. – отримання доходу від результатів функціонування організації. Складність виявлення бенефіціарів ускладнюється тим, що відомості про них можуть не вказані в документах компанії. Або ж офіційна участь таких осіб у діяльності компанії занижена. Інформацію про бенефіціарів наведено в ЄДР. В ЄДР інформація про бенефіціарів вноситься у таких випадках: – При реєстрації компанії. – при зміні бенефіціарів. Тому при зміні бенефіціара компанії необхідно проводити в ЄДР реєстрацію змін у відомостях про юр. особі. Розкриття бенефіціарів. Щоб розкрити бенефіціарів, юридичній особі необхідно подати державному реєстратору реєстраційну картку за формою №4. Вимоги до заповнення форми №4: • Форма підписується директором на кожній сторінці та скріплюється печаткою підприємства. • Якщо кілька бенефіціарів – додаються додаткові сторінки “форми 4 бенефіціари”. • Розкрити бенефіціарів необхідно таким чином, щоб відомості про них відповідали інформації, що знаходиться в ЄДР. • Інформація про кінцевих бенефіціарів заповнюється ” Підготовка пакета документів. 3. Подання документів держ. реєстратору. 4. Проведення реєстрації змін. 5. Отримання документів із новими відомостями. До пакету документів, який необхідний для зміни бенефіціарів, входить: – Виписка з ЄДР. – Паспортні дані та ідентифікаційний код нового бенефіціара. – заява на реєстрацію змін (за формою затвердженою законодавством). – квитанція про сплату адміністративного збору. – довіреність (якщо подається представником). За підсумками реєстрації Ви отримуєте нову виписку з ЄДР. Підготовка пакета документів. 3. Подання документів держ. реєстратору. 4. Проведення реєстрації змін. 5. Отримання документів із новими відомостями. До пакету документів, який необхідний для зміни бенефіціарів, входить: – Виписка з ЄДР. – Паспортні дані та ідентифікаційний код нового бенефіціара. – заява на реєстрацію змін (за формою затвердженою законодавством). – квитанція про сплату адміністративного збору. – довіреність (якщо подається представником). За підсумками реєстрації Ви отримуєте нову виписку з ЄДР. – Паспортні дані та ідентифікаційний код нового бенефіціара. – заява на реєстрацію змін (за формою затвердженою законодавством). – квитанція про сплату адміністративного збору. – довіреність (якщо подається представником). За підсумками реєстрації Ви отримуєте нову виписку з ЄДР. – Паспортні дані та ідентифікаційний код нового бенефіціара. – заява на реєстрацію змін (за формою затвердженою законодавством). – квитанція про сплату адміністративного збору. – довіреність (якщо подається представником). За підсумками реєстрації Ви отримуєте нову виписку з ЄДР.

Карта
Контакти