Зміна директора

Зміна директора – це юридична послуга, пов’язана з організацією, підготовкою та проведенням нашими спеціалістами реєстрації зі звільнення старого та прийом на роботу нового директора. У результаті підприємства можуть виникнути ситуації, пов’язані зі зміною керівника юридичної особи. Така процедура не обмежується протоколом загальних зборів та оформленням наказу. Усі зміни обов’язково мають бути зареєстровані в ЄДР. Хто може стати директором? Директором юридичної особи може бути власник майна, учасник (акціонер) компанії або наймана особа. Якщо директором є наймана особа, то між ним та підприємством укладається трудовий договір, або контракт. Причини, за якими можлива зміна директора:

 • Звільнення з ініціативи працівника. До цього належить: звільнення директора за власним бажанням. Директор пише заяву про звільнення, а збори засновників приймає її, приймає рішення про звільнення старого керівника та призначення нового.
 • Звільнення з ініціативи власника/уповноваженого ним органу. Це може бути: звільнення у разі невиконання посадових повноважень, або порушення умов трудового договору, контракту.
 • Звільнення на підставах, передбачених контрактом. ; ліквідація підприємства шляхом продажу корпоративних прав.
 • Інші підстави, передбачені Кодексом законів про працю. Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань». Згідно з цими нормативними актами, зміна директора належить до компетенції Загальних зборів засновників. Рішення про зміну директора має бути прийняте на загальних зборах засновників та оформлено протоколом таких зборів. Цей протокол мають підписати засновники. У ньому також необхідно обов’язково вказати дату призначення нового директора та особу, якій доручається право провести дії, пов’язані з реєстрацією змін. Найчастішою помилкою, яку припускаються, виконуючи дії зі зміни директора, є неправильне оформлення протоколу, зокрема відсутність дати звільнення старого керівника та дати призначення нового. Процедура зміни Директора включає:
  • Рішення власника про зміну директора.
  • Проведення Загальних зборів (на яких приймається рішення про зміну керівника) .
  • Підготовка необхідних документів.
  • Подання документів держ. реєстратору.
  • Проведення реєстрації змін до ЄДР.
  • Отримання документів з новими даними.

  Для зміни Директора необхідний такий пакет документів:

Зміна директора в органах ДФС. Згідно зі статтею 66 Податкового кодексу України, платники податків зобов’язані подавати до податкової відомості щодо осіб, які несуть відповідальність за ведення податкового та бухгалтерського обліку. Такі відомості мають бути подані протягом 10 днів з дати реєстрації зміни директора в ЄДР. Ця інформація стосується підприємств, які мають обов’язки бухгалтера покладено на директора. Також у постанові КМУ № 413 від 17 червня 2017 року зазначено, що підприємства зобов’язані подавати до податкового повідомлення про прийняття на роботу працівників. Це стосується й тих випадків, коли змінюється директор, оскільки він також є найманим співробітником. Відповідно до постанови, повідомлення про прийом директора на роботу подається власником підприємства, директором або довіреною особою до територіальних органів ДФС за місцем реєстрації компанії.  

Карта
Контакти