Зміна засновників

Зміна засновників компанії – це процедура зміни складу учасників юридичної особи, яка реєструється як зміни відомостей про юридичну особу ЄДР. Зміна засновників відбувається у таких випадках:

 • Відчуження засновником частки у статутному капіталі.
 • Вихід засновника.
 • Виняток засновника.
 • Припинення/смерть засновника.

Алгоритм дій зміни засновників:

 1. Прийняття рішення про зміну засновників.
 2. Підготовка договору купівлі-продажу та передавального акта (у разі відчуження частки засновника).
 3. Складання та розгляд заяви про вихід засновника (у разі виходу).
 4. li> < li>Проведення загальних зборів засновників (для прийняття рішень про виключення або успадкування).

 5. Збір та підготовка необхідних документів для реєстрації змін.
 6. Подання документів держ. реєстратору.
 7. Реєстрація змін до ЄДР.
 8. Отримання документів за підсумками реєстрації.

Відчуження засновником частки у статутному капіталі. здебільшого зміна засновників відбувається внаслідок відчуження частки у статутному капіталі. Цей вид зміни засновників оформляється договором купівлі-продажу корпоративних прав. Після оформлення договору необхідно скласти передавальний акт. Для державної реєстрації таких змін подаються такі документи:

  < li>Заява про реєстрацію змін.
 • Протокол загальних зборів засновників.
 • Передатковий акт.
 • Статут у новій редакції (якщо в ньому були відомості про засновників).
 • Квитанція про сплату адміністративного збору.
 • Довіреність (якщо документи подаються через представника).

Вихід засновника ( учасника) Вихід учасника може відбуватися за його власним бажанням. Нове законодавство передбачило нові правила виходу. Для учасників, частка яких у статутному капіталі менше 50% вихід є безперешкодною, і не вимагає жодної згоди. А ось вихід учасників, у яких частка становить 50% і більш складніша. Отже, для виходу учасник, частка якого становить 50% і більше, повідомляє учасників про бажання виходу, а вони своєю чергою повинні протягом місяця дати згоду на його вихід із товариства. Якщо учасники не дали згоди, учасник, що бажає вийти, має право звернутися із заявою до реєстратора і вийти з товариства. Але ці дії він може виконати тільки після 30 днів з моменту повідомлення решти учасників про свій вихід). Такий вихід учасника обов’язково має бути зареєстрований у ЄДР. Для реєстрації виходу учасника необхідні такі документи:

 • Заява про вихід учасника.
 • Протокол загальних зборів засновників.
 • < li>Статут у новій редакції (якщо в ньому вказані відомості про засновників).

 • Реєстраційна картка змін.
 • Квитанція про сплату адміністративного збору.
 • Довіреність (у разі подання через представника).

Виняток засновника Виняток засновника передбачено законодавством. Воно може відбуватися виключно за наявності підстав для цього та за рішенням загальних зборів. Підставою для виключення засновника є: не внесення своєї частини до статутного капіталу протягом загального чи додаткового терміну. Загальний термін внесення своєї частини становить 6 місяців із дня держ. реєстрації. Також він може бути змінений та прописаний у статуті за рішенням засновників. Додатковий термін встановлюється виконавчим органом підприємства чи статутом. Але вона не може перевищувати 30 днів. Виняток засновника обов’язково має бути зареєстровано як зміни до ЄДР. Для реєстрації виключення необхідний такий пакет документів:

 • Протокол загальних зборів (на яких вирішувалося питання виключення).
 • Заява про держ. реєстрації змін.
 • Квитанція про сплату держ. мита.
 • Довіреність (якщо документи подаються представником).

Припинення/смерть засновника. Також однією з причин зміни засновника може бути його припинення/смерть. У законодавстві зазначено, що у разі припинення/смерті засновника, що належить йому у статутному капіталі, переходить до спадкоємців чи правонаступників. Для такого переходу частини угода засновників компанії не потрібна. У результаті держ. реєстрації зміни засновника компанія отримує:

 1. Опис.
 2. Нову довідку з управління статистики.
 3. Виписку з ЄДР.

Цікаво! Одним із нововведень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є запровадження інституту корпоративного договору. Корпоративний договір — це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються здійснювати свої права та повноваження певним чином або утримуватись від їх реалізації. Він може передбачати умови, на яких учасник має право або зобов’язаний купити, або продати частку у статутному капіталі (її частина), а також визначати випадки, коли таке право чи обов’язок виникає. Загалом нововведення мають позитивно вплинути на відносини між учасниками корпоративних відносин та дати поштовх їх якіснішому розвитку.

Карта
Контакти