Ліцензії на поводження з небезпечними відходами

На поводження з небезпечними відходами потрібно отримати спеціальний дозвіл. Цей дозвіл називається Ліцензія на поводження з небезпечними відходами. Небезпечні відходи – відходи, що мають фізичні, хімічні, біологічні або інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини. Такі відходи вимагають спеціальних методів та засобів поводження з ними. Звернення з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збору, перевезення, сортування, зберігання, обробки, переробки, утилізації, видалення, знешкодження та поховання, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення . Ліцензія на поводження з небезпечними відходами видається строком на 5 років. Документи, які подаються до органу ліцензування для отримання Ліцензії для поводження з небезпечними відходами: 1. Заява про видачу Ліцензії. 2. Відомості за підписом претендента ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, разом із копіями підтверджуючих документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства. 3. Відомості про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі. 4. Відомості за підписом претендента на ліцензію про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності чи оренди на виробничі площі (приміщення). 5. Відомості про наявність документів дозвільного характеру. 6. Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими виходить ліцензія. 7. Копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання: паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення або захоронення небезпечних відходів); реєстрової карти об’єкта обробки та утилізації відходів; технологічного регламенту Вартість отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами – ______________ грн. У вартість НЕ входять нотаріальні послуги та сплата держ. мита. Термін отримання ліцензії становить _________ робочих днів, з надання всіх необхідних документів. До наших послуг належать: • Консультація з питань отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами. • Підготовка необхідних документів для подання до органів ліцензування. • Подання документів до органів ліцензування. • Отримання ліцензії. До Вашої інформації! Деякі вимоги до здійснення господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами: – Здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладання трудового договору. – при здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до отриманої ліцензії екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб (диплом, сертифікат тощо). Ліцензіат повинен мати штатну чисельність спеціалістів відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня. – Ліцензіат зобов’язаний забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами лише тих осіб, які пройшли професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами у порядку, визначеному законодавством. – У разі анулювання ліцензії ліцензіат повинен забезпечити передачу відходів, у нього на зберігання, суб’єктам господарювання, які мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами. – місця зберігання (майданчики та складські приміщення), виробничі приміщення повинні забезпечувати запобігання забруднення відходами навколишнього природного середовища. – Розміщувати небезпечні відходи можна лише у спеціально обладнаному місці чи об’єкті. Проводити інші види діяльності, які не пов’язані з небезпечними відходами на території, відведеній для їх розміщення, заборонено. – Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. не пов’язані з небезпечними відходами на території, що відведена для їх розміщення, заборонено. – Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. не пов’язані з небезпечними відходами на території, що відведена для їх розміщення, заборонено. – Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. – Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. – Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі. Більше вимог ви можете знайти у Постанові КМУ №446 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами». Вибравши наші послуги, Ви у найкоротші терміни та за прийнятну ціну отримаєте Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Наша компанія надає тільки якісні послуги, тому що ми цінуємо свою репутацію.

Карта
Контакти