Реєстрація ОСББ

Зростання популярності створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ) є адекватною реакцією населення на проблеми, що виникають у сфері житлово-комунального господарства. Попит на ОСББ пояснюється тим, що співвласники багатоквартирних будинків мають право самостійно визначити організаційно-управлінську. структуру вирішення власних проблем щодо утримання будинку та його території. Крім того, є можливість самостійного контролю за використанням коштів на утримання будинку, здавати в оренду приміщення, а на отримані кошти проводити поточні ремонтні роботи, здійснювати контроль за якістю виконання робіт, визначати кошторис робіт. Відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» ОСББ – це юридична особа, створене власниками для сприяння у використанні їхнього власного майна та управлінні, утриманні та використанні неподільного та спільного майна. Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а також ст. 14 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» члени ОСББ мають право:

 • обирати та бути обраними до органів правління
 • отримувати дані про діяльність ОСББ (в т.ч. фінансову)
 • брати участь в управлінні ОСББ (у рамках законодавства та статуту об’єднання)
 • знайомитися з протоколами загальних зборів та листами опитування
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання правил добросусідства
 • безперешкодно користуватися спільним майном будинку (з урахуванням законних обмежень)
 • отримувати інформацію про стан будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна та надходження, отримані від його використання

Порядок реалізації прав співвласників визначається законом і має порушувати права інших власників. Суперечки між членами ОСББ вирішуються за згодою сторін або у суді. Що входить до обов’язків членів ОСББ?

 • дотримуватися Статуту ОСББ
 • виконувати рішення статутних органів
 • своєчасно сплачувати внески та платежі по ЖКГ
 • відшкодовувати збитки, заподіяні іншим співвласникам
 • дотримуватися чистоти в будинку та на прибудинковій території< /li>
 • дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм
 • використовувати приміщення за призначенням, забезпечувати їх збереження
 • інформувати органи управління ОСББ (ОСББ) про пошкодження в будинку
 • запобігати порушенням законних прав та інтересів інших співвласників
 • проводити реконструкцію, реставрацію, поточний та капітальний ремонт будинку
 • своєчасно сплачувати внески та платежі по ЖКГ

Хто може стати Головою правління ОСББ? Відповідно до законодавства Головою правління ОСББ може бути лише співвласник будинку, який обирається зі складу членів правління. До його компетенції входить:

 • видання наказів та розпоряджень
 • візування платіжних документів
 • укладання договорів на користь ОСББ
 • розпорядження грошовими коштами об’єднання
 • організація та контроль за діяльністю правління ОСББ
 • підписання статистичної та фінансової звітності, позовних заяв, претензій

Зверніть увагу! Голова правління може виконувати свої функції на платній основі, або на громадських засадах (безкоштовно). Розмір гонорару встановлюється на загальних зборах. Перед реєстрацією ОСББ необхідно вчинити такі підготовчі/організаційні дії:

 • скликати установчі збори співвласників будинку;< /li>
 • підготувати проекти установчих документів майбутніх ОСББ, які будуть виносити на розгляд установчих зборів.
 • провести установчі збори та затвердити статут.

Після проведених заходів необхідно провести процедуру державної реєстрації ОСББ. На підставі наданої державним реєстратором інформації державна податкова інспекція, управління статистики та Пенсійний фонд України ставлять на облік новостворену ОСББ. Після вжитих заходів необхідно провести процедуру державної реєстрації ОСББ. На підставі наданої державним реєстратором інформації державна податкова інспекція, управління статистики та Пенсійний фонд України ставлять на облік новостворену ОСББ. Після вжитих заходів необхідно провести процедуру державної реєстрації ОСББ. На підставі наданої державним реєстратором інформації державна податкова інспекція, управління статистики та Пенсійний фонд України ставлять на облік новостворену ОСББ.

Карта
Контакти