Звільнення директора ТОВ

Згідно з нормами Кодексу Законів про працю України, директор є найманим співробітником, на якого поширюються положення цього Закону, у тому числі пов’язані зі звільненням. Відмінною особливістю цієї посади є те, що призначається та звільняється він виключно загальними зборами учасників спільноти. Виходячи з цього, для звільнення директора необхідно провести загальні збори учасників спільноти, оформлені протоколом (якщо учасник товариства один – рішенням). При цьому не слід забувати, що п. 13 ст. 39 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що « Повноваження одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово усунений від виконання своїх повноважень тільки шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконуваючих їх обов’язки. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір з цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачена вимога про обрання нових членів або тимчасових виконувачів обов’язків усіх членів колегіального виконавчого органу.» Виходячи з вищесказаного, звільнити директора можна лише шляхом обрання нового або тимчасово виконуючого його обов’язки. Для звільнення директора за власним бажанням йому необхідно написати відповідну заяву за два тижні. Воно буде розглянуте на загальних зборах учасників. Після ухвалення рішення з цього питання оформляється наказ про звільнення. Після чого до трудової книжки Директора буде внесено запис про його звільнення з посиланням на ст.36 (за згодою сторін) або ст. 38 (за власним бажанням) КЗпП України та номер наказу, складений на підставі протоколу. Також при призначенні нового директора необхідно зробити ще низку дій – Оформити наказ про призначення нового директора – Подати повідомлення до контролюючих органів про прийняття нового працівника – Провести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру. Для цього необхідно звернутися до державного реєстратора через центр надання адміністративних послуг за місцем реєстрації компанії та подати документи, передбачені п. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій». Такими документами є:

  • Заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що знаходяться в Єдиному державному реєстрі;
  • Оригінал або нотаріальна копія рішення уповноваженого органу управління юридичною особою про зміни, що вносяться до Єдиний державний реєстр;
  • Документ про сплату адміністративного збору;
  • Статутний документ юридичної особи (у разі якщо у статутному документі зазначено директора).

– Зробити нові сертифікати електронно-цифрового підпису та укласти новий договір про обмін електронними документами із податковою інспекцією. – Надати інформацію до банку, де відкрито рахунки компанії, та оформити нові картки підпису, попередньо завіривши їх у нотаріуса. – Подати відповідну заяву про зміну директора до органів митниці, якщо компанія стоїть там на обліку. Звільнення Директора ТОВ (ТОВ) без Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю. Бувають випадки, коли ТОВ (ТОВ) перестає вести свою діяльність і не ліквідовано в установленому законодавством порядку. У цьому учасники (засновники) ТОВ недоступні. Як у такому разі звільнитися з посади директора? Є кілька способів зробити це. Один із них – у судовому порядку. Для цього директору необхідно зробити низку дій, а саме надіслати учасникам ТОВ цінним листом заяву про звільнення з вимогою скликання загальних зборів для вирішення цього питання. Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! а саме, надіслати учасникам ТОВ цінним листом заяву про звільнення з вимогою скликання загальних зборів для вирішення цього питання. Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! а саме, надіслати учасникам ТОВ цінним листом заяву про звільнення з вимогою скликання загальних зборів для вирішення цього питання. Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! надіслати учасникам ТОВ цінним листом заяву про звільнення з вимогою скликання загальних зборів на вирішення цього питання. Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! надіслати учасникам ТОВ цінним листом заяву про звільнення з вимогою скликання загальних зборів на вирішення цього питання. Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! Якщо учасниками ТОВ цю заяву було проігноровано, слід направити у всі компетентні органи повідомлення про «Самозвільнення». Потім на підставі цих документів звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації! звернутися до суду та отримати судове рішення про звільнення. Це буде основним доказом звільнення. Але в Єдиному державному реєстрі, як і раніше, залишиться формальний запис про директора ТОВ. Другий спосіб – це звільнення старого та призначення нового директора (наприклад, одного з учасників ТОВ) через протокол, підписаний головою та секретарем зборів. Професіонали нашої компанії можуть виконати завдання будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожної ситуації!

Карта
Контакти