У період глобалізації економіки та постіндустріальних перетворень розвинених країн відбувається загострення конкурентної боротьби, в якій знаки для товарів та послуг (торговельні марки) набувають особливої ​​економічної цінності. Наразі торгові марки є дуже важливим стратегічним активом будь-якої держави, що створює передумови для успішного розвитку країни, розширення міжнародних торговельно-економічних відносин, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі. Розуміючи переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів та послуг, значну увагу цьому питанню приділяють усі компанії (суб’єкти підприємницької діяльності). Використання знаків для товарів та послуг дозволяє збільшити споживчий попит та досягти значного прибутку, а також формує позитивну ділову репутацію на конкретному ринку товарів чи послуг, що забезпечує розвиток здорового конкурентного середовища.

У статті ми розглянемо, як відбувається реєстрація торгової марки.

Реєстрація торгової марки. Правова основа. Поняття «торговельна марка»

Свою сучасну функцію товарні знаки отримали у ХІХ столітті, коли почалося їх широке практичне використання, що відбилося у Паризькій конвенції про охорону промислової власності, підписаної 1883 року. В оригінальному тексті Конвенції використовується термін “фабрикова марка”. Саме у ХІХ столітті почали вживати і термін «торговельні марки» (або товарні знаки, знаки для товарів та послуг).

Реєстрація торгової марки. Порядок

На сьогоднішній день торгова марка – це необхідний та важливий елемент товарообміну, своєрідний правовий інструмент, який певним чином регулює товарообіг. Реєстрація торгової марки – тривалий і дуже відповідальний процес, який на практиці триває 12-16 місяців, а в деяких випадках і довше. Щоб полегшити завдання реєстрації ТМ і зробити це в максимально стислий термін, звертайтеся за допомогою до юридичної компанії.